כתובתו של עמוד זה באינטרנט:   http://www.hakshev.co.il/item.asp?type=1&NewsID=184

ארכיון כל המקרים

ממצאי מבקר המדינה: החיילים לא ממוגנים: צה"ל התעלם ולא דיווח אמת...! (18/9/2005)

בדוח מבקר המדינה שהוגש ביום 31.8.05 ביקורת קשה על צה"ל בשל אי תיקון ליקויים העולים מממצאי המבקר מזה שנתיים בנושא מיגון החיילים. כן נשמעה מפי המבקר החדש ביקורת נוקבת על כך שצה"ל לא מסר פרטים נכונים למוסד המבקר וכפי שיסתבר, כך גם לוועדה לביקורת המדינה של הכנסת.
 
"פורום החפ"שים" יזמו דיונים בכנסת בעזרת ח"כ כבל וחברי ועדת ביקורת המדינה ויחד עם צוות אתר "הקשב" יזמו המעקב במשך שנתיים אחרי הנושא והובילו אל הביקורת ואל הממצאים של המבקר על צה"ל כפי שאלה פורסמו זה עתה. כפי שיפורט בהמשך, "פורום החפ"שים" השתתפו בדיונים בועדת הכנסת והעבירו ביקורתם ועמדתנו המשותפת בדבר הסכנה לחיי החיילים בתחום המיגון האישי בצה"ל, מצב אשר כבר גבה קרבנות. חיילי מילואים העידו בוועדה לביקורת המדינה של הכנסת והתעמתו עם הנתונים שצה"ל מסר (עוד על פעילות הפורום). התברר כי גם המבקר העיר על ה"פערים" בין מה שנציגי צה"ל בכירים מסרו לבין העובדות. (לחץ לקרוא הפרטים שהובאו באתר) (לממצאי הדוח לשנת 2002)


בימים אלה אנו יחד עם "פורום החפ"שים" שוקלים לפנות ליועץ המשפטי לממשלה ולמבקר המדינה לדרוש כי יורו על פתיחת חקירה פלילית כנגד גורמי צה"ל המעורבים בחשד לכאורה שמסרו נתונים לא אמיתיים לרשויות המדינה בנושא תיקון הליקויים (להלן רק אחת הדוגמאות להתייחסות צה"ל ). עוד פרטים ותמצית הממצאים ...                  
         תגובת דוברת צה"ל לפניית "הקשב" בחודש מרץ 2004 : (לחץ לעיון בתגובה)
תגובת דוברת צה"ל לפירסום הממצאים של הדוח האחרון לאתר "ynet" מיום 31.8.05 : (לחץ לעיון בתגובה)
 
ותחילה - ציטוט תמציתי מממצאי דוח הביקורת האחרון  (הדוח הגלוי):
 
"...מיגון אישי ומיגון כלי רכב הם מרכיבים חיוניים במכלול האמצעים להגנה על חייהם של אנשי כוחות הביטחון. אמצעי המיגון כוללים, בין היתר, ערכת מיגון אישי, הכוללת בעיקר אפוד מגן וקסדת מגן, ומיגון כלי רכב לסוגיהם. בספטמבר 2003 פרסם מבקר המדינה דוח בנושא היבטים במיגון אישי ובמיגון כלי רכב (להלן - הביקורת הקודמת). בנובמבר 2003 קיבלה הממשלה החלטה הנוגעת לדוח (להלן - החלטת הממשלה), ולפיה רשמה את הודעת צה"ל, כי הכין תכנית להשלמת הפערים באמצעי המיגון האישי בהתאם לצרכים המיבצעיים - התכנית נמצאת בשלבי מימוש, וכוללת נהלים מעודכנים לגבי השימוש באפודים וההקפדה על אכיפתם; וכי השלים הכנת תכנית רב-שנתית לפיתוח כלי רכב ממוגני ירי, במגמה לשפר את מיגונם, להקטין את עלויות הייצור ולצמצם בעלויות האחזקה.
 
משרד מבקר המדינה ערך בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2004 ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים העיקריים שהועלו בביקורת הקודמת, וכן בחן את יישום החלטת הממשלה. הביקורת נערכה בצה"ל - במפקדת הזרוע לבניין הכוח ביבשה (להלן - מז"י), ביחידה הטכנולוגית (להלן - יחט"ל) וביחידת הניסויים (להלן - נס"א) שבאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה שבמטכ"ל (להלן - אט"ל), באגף המיבצעים במטכ"ל (להלן - אמ"ץ), בפיקוד הדרום (להלן - פד"ם) ובפיקוד המרכז (להלן - פקמ"ז).
 
נמצאו פערים משמעותיים בין המצב בפועל, על פי ממצאי ביקורת המעקב, לבין הדיווחים על תיקון הליקויים כפי שהועברו למבקר המדינה בדיווח משרד הביטחון מיולי 2004 לדוח 54א בנושא המעקב אחר תיקון הליקויים; ב"הערות ראש הממשלה" ממאי ומאוקטובר 2004 לדוחות השנתיים 54ב ו-55א של מבקר המדינה; ובהסברי צה"ל שנמסרו בכנסת לוועדת המשנה לענייני צה"ל ומערכת המודיעין של הוועדה לענייני ביקורת המדינה (להלן - ועדת המשנה) בנובמבר 2003, ולוועדה לענייני ביקורת המדינה באוקטובר 2004.
 
הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, בהתייעצות עם מבקר המדינה, החליטה שלא להניח פרק זה במלואו על שולחן הכנסת, ולפרסם רק את תקציר הפרק ואת הסיכום שלו, לשם שמירה על ביטחון המדינה, בהתאם לסעיף 17 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]. "
 
ועוד נאמר :
 
" ...במרבית החטיבות המרחביות (להלן - חטמ"רים), אשר חיילי המילואים הלוחמים באזור יהודה והשומרון (איו"ש) ובאזור חבל עזה (להלן - אזח"ע) משרתים בעיקר במסגרתן, הייתה קיימת כמות מועטה של אפודים מסוג א' בכל חטמ"ר, ואילו שאר האפודים הם מהדגם השני ומדגם נוסף.
 
נציג צה"ל מסר בישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת באוקטובר 2004, כי בכל גדוד יש ל-60% מהלוחמים אפוד נגד קליעים. ממסמכי צה"ל עלה, כי בנובמבר 2004, במספר גדודים סדירים היו מצויים אפודים במספר פחות מזה שהוצהר עליו. יתר על כן, בחלק מגדודים אלה נמצאו אפודים בשיעור של 25% עד 40% ממספר הלוחמים בלבד.
 
מיגון ללוחמות - נכון למועד סיום הביקורת, דצמבר 2004, חיילות לוחמות בגזרת אוגדה מרחבית אזח"ע לא צוידו על ידיה באפודים מסוג א', כפי שמסר צה"ל בוועדת המשנה בכנסת בנובמבר 2003, אלא באפודים מדגם אחר, אשר הינם כבדים יותר ואינם מותאמים לצורכיהן. "
 
"אפודי מגן נגד רסיסים - בתקופה שחלפה ממועד הביקורת הקודמת לא הכין צה"ל תכנית לחידוש משק האפודים נגד רסיסים. צה"ל מסר בתגובתו לממצאי ביקורת המעקב, כי לאחר סיום הביקורת צומצמו התקנים, כך שלא קיים מחסור במצאי לעומת הצרכים. אולם, מנתוני צה"ל עולה, כי עדיין קיימים פערי איכות בין האפודים השונים נגד רסיסים, וצה"ל לא הקצה תקציב להחלפת האפודים נגד רסיסים מהאיכות הנחותה.
 
קסדות - צה"ל לא ביצע כל רכש של קסדות מאז פרסום ממצאי הביקורת הקודמת. זאת בניגוד לעולה מתשובת צה"ל מיוני 2003 לדוח הביקורת הקודמת לעניין רכש מתוכנן של קסדות. צה"ל מסר בתגובתו לממצאי ביקורת המעקב, כי עדכן את התקנים בהתאם לשינויים בסד"כ בפברואר 2005, לאחר סיום הביקורת. נמצא, כי עדיין קיימים פערי איכות בין הקסדות השונות שבשימוש צה"ל... "
 
על פעילות המעקב אחר יישום ממצאי המבקר - בהמשך...
 
*צילום: גבי מנשה-אתר ynet

תגובות:
If time is money you've made me a wehaltier woman.
(Ron 13/11/2015)
1.
צה"ל עושה מה שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה, והדבר הזה צריך להפסק. טוב מאוד שיש את מבקר המדינה שימצא שערוריות כאלו כמו אי מסירת מידע חשוב שכזה, או לחילופין מידע שקרי או מוטעה. פשוט שערורייה
(ג'ון 6/2/2006)
2.
כל הכבוד לפורום החפ"שים ולהקשב. אתם מלח הארץ!
(אבא מוטרד 18/9/2005)
3.
הוסף תגובה