הקש מילה לחיפוש:
חפש ב:
נמצאו 9 התאמות:          
חדשות "הקשב": ובראשן – מניעת תופעת ההתאבדויות בצה"ל !   (22/10/2006)
עידכונים בקרוב :
- עידכון מידע חוקתי – בקרוב נעדכן בהחלטות חדשות של בית המשפט העליון בנושאים הנושקים לזכויות החיילים וכן במידע על שינויי חקיקה ועידכוני פקודות.
 
- בעקבות בג"צ  6337/06 – (שם-הערות כב' השופט רובינשטיין מפיסקה ה'), ובג"צ 1425/06 (הערת כב' השופטת ברלינר בפיסקה 4 שם), מתגבש בלשכת עורכי הדין רעיון לבחון יוזמה להצעת חוק להקנות סמכות לבית הדין לעבודה לדון בסכסוכים אגב שירות שבין אנשי הקבע לצבא כמעסיק.(בקרוב נסקור כאן את משמעות הנאמר בפסיקה)
 
- עידכון בנעשה למניעת ההתאבדויות בצה"ל – לפני פרוץ המלחמה הועלה הנושא לדיון בפורום ועדת צבא וביטחון ע"י עוה"ד סמי איליה ורומן בריק. כעת יקבע בהקדם מועד חדש להמשך הדיון בהשתתפות חברי הועדה , צוות הבדיקה שהוקם בצה"ל לנושא זה ונציגי מפצ"ר ובראשם סגן הפרקליט הצבאי הראשי. כעת יקבע מועד קרוב חדש לדיון.
 
- ביום 26.10.06 מתקיים הדיון בבית המשפט העליון בעתירתו של עו"ד סמי איליה - יוזם ומקים אתר זה, כנגד מעסיקתו (באולם ב' - בג"צ  - 6634/05) אשר הורתה לו להפסיק להפעיל את אתר "הקשב".(לתזכורת: לחץ כאן)
 
- חופש המידע בצה"ל: אנו ממשיכים במעקב  לפירסום הפקודות הרלוונטיות להגנה על זכויות החיילים אשר טרם פורסמו לעיון הציבור.
 
- מיגון : נמשיך לעקוב אחר יישום ממצאי מבקר המדינה בנושא מיגון אישי של חיילים וכלי רכב קרביים.
 
פתיחת ערוץ לתלונות על ליקויים שסיכנו חיי חיילים בלחימה בלבנון !   (28/08/2006)
"יש חשיבות לחשיפת ליקויים, אחרת אין דרך להביא לתיקונם" – (רב אלוף דן חלוץ בראיון לערוץ 10 21.7.06).
 
"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר" - שופטי בג"צ בסדרת עתירות שנושאן שקיפות.
ואנו מוסיפים : יש לקדם מטרה זו של הרמטכ"ל - תיקון הליקויים - יש להביא כוונה זו לידיעת החיילים כדי לסייע בהשגתה.
 
אנו מבקשים להיות קשובים לכלל החיילים בסדיר ומילואים אשר השתתפו בלחימה בלבנון ונתקלו בליקויים אשר היה בהם לסכן חיי החיילים ו/או שלומם שלא כתוצאה מפעילות לחימה. אנו נעשה להביא לטיפול ומעקב לשם תיקון הליקויים. עוד פרטים ודרכי הפנייה וכן מהם הנושאים כאן בהמשך.
 
למען הסר ספק, נדגיש כבר עתה כי לא תתקבלנה פניות בעלות זיקה או אופי פוליטי. האתר איננו שותף לכל מחאה שהיא ואין האתר שם עצמו במקום כל ועדת בדיקה שתוקם ע"י מוסדות המדינה. מטרתנו לעשות לתיקון הליקויים כפי שיפורט ולוודא כי נצמצם סיכון שלום החיילים.
 
מאז הקמתו של האתר לפני שלוש שנים, הטיפול בקידום נושא מיגון החיילים וכלי הרק"מ הפך ליעד המרכזי בפעילותנו למען החיילים(לחץ כאן - וכאן לרשימה החלקית). עורכי הדין סמי איליה, רומן בריק יחד עם צוות האתר ובשיתוף ויוזמה של פורום חיילי המילואים (פורום החפ"שים) תרמו למעקב מבקר המדינה אחרי נושא זה, אשר נדון גם בהשתתפותנו בועדה לביקורת המדינה של הכנסת (לחץ לפרטים). המלחמה האחרונה בלבנון הוכיחה כי נהגנו נכון, אף כי נדהמנו מהיקף חוסרים במיגון אישי לחיילים ולכלי הרכב הקרבי בלחימה (טנקים,נגמ"שים ועוד).
 
פנייתכם אלינו חשובה עד מאוד כדי להביא לתיקון הליקויים. במשרד מבקר המדינה עוסקים בימים אלה על הקמת צוותים לבדיקת האירועים בהקשר למלחמה ובכלל זה הליקויים בצה"ל – לשם אנו מכוונים ואנו מתכוונים ליזום פגישה עם מבקר המדינה בנושא הליקויים שעליהם תצביעו בפניותיכם אלינו. דעתנו היא כי לא קיים בצה"ל מנגנון פיקוח על יישום ממצאים וביצוע המסקנות ומכאן הבסיס להולדת המחדלים.
 
מחדל המיגון - האלוף רון-טל מפקד מז"י לכנסת : לא היתה לי כוונה לשקר !   (23/10/2005)
ממצאיו החמורים של מבקר המדינה על מחדל מיגון חיילי צה"ל וקביעתו בדבר הסתירות שבדיווחי הצבא למוסד המבקר ולועדה לביקורת המדינה של הכנסת (ראה כאן וכן סקירה תקשורתית) הביאו לדרישה לכינוס הועדה לביקורת המדינה ביום 27.9.05.
 
נציג "הקשב" עו"ד רומן בריק ונציגי "פורום החפ"שים" עלה מיקנובסקי וטל עין גדי - כמי שתרמו לממצאי המבקר - ונכחו בישיבה זו רק בחלק קטן מהדיונים (זאת עקב סגירת הדיון לציבור ע"פ דרישת צה"ל) ביקשו כי תיערך חקירה באשר לאמת הדיווח למבקר ולועדה.
 
אנו יחד עם "פורום החפ"שים" יוזמים פעילות ציבורית לחקירת הסוגיות הנ"ל והעברת ביצוע משימת מיגון החיילים מצה"ל על גורם ממלכתי אחראי תוך ניכוי התקציב הנדרש מקופת צה"ל.
 
סיכום דיוני הועדה : צה"ל ממזער נזקים לתדמיתו: מפקד מז"י האלוף רון טל טוען שנציגי מבקר המדינה לא ידעו לפרש הדיווחים ומצהיר ש"לא היתה לי כל כוונה לשקר" (ראו הודעת הסיכום). הממצאים של המבקר מדברים בעד עצמם. והשאלה שנותרה היא מדוע דווחו דיווחים סותרים ולמה בפועל נהרגו חיילים בשל העדר מיגון.
 
ועדת ביקורת המדינה קוראת לחיילים בסדיר ומילואים להעביר אליה דיווח על חוסר באמצעי מיגון בעבר ובהווה. דרך העברת המידע בסוף מאמר זה.
 
ממצאי מבקר המדינה: החיילים לא ממוגנים: צה"ל התעלם ולא דיווח אמת...!   (18/09/2005)
בדוח מבקר המדינה שהוגש ביום 31.8.05 ביקורת קשה על צה"ל בשל אי תיקון ליקויים העולים מממצאי המבקר מזה שנתיים בנושא מיגון החיילים. כן נשמעה מפי המבקר החדש ביקורת נוקבת על כך שצה"ל לא מסר פרטים נכונים למוסד המבקר וכפי שיסתבר, כך גם לוועדה לביקורת המדינה של הכנסת.
 
"פורום החפ"שים" יזמו דיונים בכנסת בעזרת ח"כ כבל וחברי ועדת ביקורת המדינה ויחד עם צוות אתר "הקשב" יזמו המעקב במשך שנתיים אחרי הנושא והובילו אל הביקורת ואל הממצאים של המבקר על צה"ל כפי שאלה פורסמו זה עתה. כפי שיפורט בהמשך, "פורום החפ"שים" השתתפו בדיונים בועדת הכנסת והעבירו ביקורתם ועמדתנו המשותפת בדבר הסכנה לחיי החיילים בתחום המיגון האישי בצה"ל, מצב אשר כבר גבה קרבנות. חיילי מילואים העידו בוועדה לביקורת המדינה של הכנסת והתעמתו עם הנתונים שצה"ל מסר (עוד על פעילות הפורום). התברר כי גם המבקר העיר על ה"פערים" בין מה שנציגי צה"ל בכירים מסרו לבין העובדות. (לחץ לקרוא הפרטים שהובאו באתר) (לממצאי הדוח לשנת 2002)
 
צה"ל אינו מיישם דוח מבקר המדינה – מתגבשת יוזמה לפנייה לערכאות !   (02/12/2004)
בצה"ל יש כוונה למגן רק 60% מהלוחמים. כך התברר שלשום, 30.11.04 בישיבה שהתקיימה למטרת תזכורת בנושא המיגון בועדה לביקורת המדינה בכנסת אליה זומנו מפקד זרוע היבשה (מז"י) ושר הביטחון. בדיון נכחו צוות "פורום החפ"שים" (ראה קישור) והם העלו את דבר התעלמות צה"ל מקיום המלצות מבקר המדינה . בועדה הקודמת שהתקיימה, (ראה מסגרת) מפקד מז"י לא הופיע. בדיון אתמול סירב שר הביטחון להתייחס לטענות שהועלו ומפקד מז"י השיב תשובה כללית. ח"כ רן כהן שניהל הישיבה, הודיע לשר הביטחון כי קציני צבא המוזמנים לועדה לא מגיעים לדיונים. וכן : איך צה"ל הביא ליוזמת חקיקת בזק בתחום זה (ראה בהמשך)
 
לגופו של עניין, התחייב מפקד מז"י שוב – בפעם המי יודע כמה – בשם צה"ל כי מועד סיום ההצטיידות באפודים קרמיים ואמעי מיגון היא שנת ....2005. כמו כן מסר כי צה"ל החליט שלא למגן כלל הלוחמים בכל גדוד, אלא רק 60% מהסד"כ. כדאי שתקראו הדברים...(לעוד פרטים עיינו גם ב"הקשב" במדור זה ו"מאמרי מערכת)
 
מעקב אחר מחדל מיגון החיילים: והפעם - מסתבכים בגירסאות !   (27/10/2004)
אתמול(26.10.04) קיימה הועדה לביקורת המדינה בכנסת דיון מעקב על פי בקשת שדולת חיילי המילואים ופורום החפ"שים – בנושא ההחלטה בעקבות דוח מבקר המדינה לצייד כל חיילי צה"ל בשטחי איו"ש וחבל עזה באפודים קרמיים, כשאנו גם שותפים לבקשה לדיון זה. לישיבה זו זומן מפקד זרוע היבשה האלוף יפתח רון-טל האחראי על מיגון החיילים ואשר...התחמק מלהופיע לדיון ושלח שליח במקומו.
 
כשנה וחודשיים חלפו מיום חשיפת מחדל המיגון ע"י מבקר המדינה , 4 שנים ללחימה ועדיין לא תוקן המחדל. כשחיי אדם בסכנה ממשית (חייל הנח"ל שנהרג בבית חנון לפני כחודש וחייל נוסף לפני כשבוע עת היה באוהל בצפון השומרון, לא נשאו אפודים קרמיים), נראה כי צה"ל לא ממהר למנוע פגיעה בחייליו.
 
צה"ל סיפק גירסאות שונות. החל בבעיית תקציב, התחייבות למועדים ששונו ללא הפסק ועד להאשמת האמריקאים באיחור באספקת האפודים. כעובדה, איש לא יודע מהי האמת. יו"ר הועדה הפסיק הדיון האחרון לאחר שמבקר המדינה העיר כי נתוני צה"ל סותרים והרמטכ"ל ושר הביטחון זומנו לדיון קרוב.
 
חוסר באפודי מגן: "הפקרות פושעת של חיילי צה"ל" !   (06/10/2004)
כך אומר ח"כ איתן כבל (ובצדק רב) אתמול בראיון ל "מעריב אינטרנט" , זאת בעקבות כתבה מיום 1.10.04 בעניין סיכון חיי חיילי צה"ל. גם "פורום החפ"שים" ושדולת חיילי המילואים בכנסת עומדים ליזום דיון נוסף בועדה לביקורת המדינה. לפני שנה חשף מבקר המדינה מחדלים חמורים במיגון החיילים. הבטחות בשם צה"ל לועדה בכנסת לתיקון כל הליקויים לא קויימו. אנו פונים – בעיקר להורים - ומבקשים להעביר אלינו פרטים על חוסר באפודים על מנת שנוכל להעבירם לדיון בפני הועדה.
 
בעזה מתחוללת מלחמה, באיו"ש לחימה, אך למספר גדול מקרב חיילי הצבא הסדיר של צה"ל חסר מיגון תקין. ומה יהיה אם מחר יוצאו "צווי 8" לגיוס אנשי מילואים? דוברת צה"ל מתעלמת מפנייתנו ופניות הורים בעניין מזה חודשים. בחטיבת דוברת צה"ל לא יכולים או לא רוצים להשיב. נראה כי בעיית אתרים שחושפים מחדלים מעסיקה אותם יותר ממתן מענה לבדיקת הסיבות לסיכון חיי החיילים בצה"ל.
 
מדגם שערכנו הראה כי מתוך מספר מצומצם של 25 חיילים – קרוב ל- 14 מהם (56%) אין מיגון אישי כלל או שאינו תקין. רק 20% מהנשאלים ענו שאין חוסר במיגון. וזה לא כולל מיגון שאינו אפוד קרמי...כשמדובר בזלזול בחיי חיילינו – בנינו, אין מקום לשתיקת המוזות ברעום התותחים.
 
מחדל המיגון: המבקר כתב, "הקשב" התריע - אך צה"ל אפילו לא הגיב !   (12/05/2004)
אף הורה או חייל לא יוכל לישון בשקט אלא אם גורם חיצוני לצה"ל יבדוק אירועי עזה ורפיח ויורה על צעדים להבטיח ביטחונם של חיילינו בעתיד. בצה"ל כך נראה, קיים "ליקוי מאורות" בתחום זה.  עולה חשד לעבירות שהביאו למספר הגדול של אבידות מקרב חיילי צה"ל (11) כתוצאה מרשלנות בתכנון המבצע. 14.5.04 - מהתקשורת : (לחץ כאן)(לחץ כאן)
תשובת מנכ"ל משרד הביטחון ל"הארץ" אינה תואמת העובדות ונשמעת יותר כנסיון לסלק האחריות לרשלנות הנופלת בהיבט העובדתי משפטי על כתפי צה"ל ומשרד הביטחון ונובעת מחשש זה בלבד. (ראה כתבה) - פרטי דוח המבקר בקישור בעמוד זה.
  
צה"ל לא יישם  מסקנות דוח מבקר המדינה מספטמבר 2003 אשר הצביע על כשלים קשים במיגון חיילים וכלי רכב של צה"ל הפועלים בשטחי עזה, יהודה ושומרון. המבקר הזהיר כי מיגון הנגמ"שים אינו נותן מענה לאיום  מפני מטענים ורקטות נ"ט אפילו בפעילות בתחום הבט"ש (ראה פרטי הדוח). אנו פנינו לדוברת צה"ל בתחילת חודש מרץ וקיבלנו תשובה סתמית כי "צה"ל אינו מפרט הערכותו" ופנינו שוב  ביום 28.3.04 ושוב ב-3.4.04 וביקשנו לדעת אם הוחל ביישום מסקנות הדוח, אולם דוברת צה"ל לא השיבה לנו לנושא פנייתנו עד עצם היום הזה, בחלוף למעלה מחודש. החלטנו שראוי יותר לסמוך על עדויות חיילים מהשטח לדעת מה קורה כיוון שצה"ל לא מספק תשובות על מחדליו.

זיווד הנגמ"שים בכמות כה גדולה של חומר נפץ  וציוותם המלא בחיילים בניגוד להוראות וחובת הזהירות, הם הגורמים העיקריים לכמות הנפגעים הרבה בשני אסונות פיצוץ הנגמ"שים בשכונת זייתון בעזה ובציר פילדלפי ברפיח. בנוסף ל"ליקוי מאורות" זה של מפקדי הצבא, באירוע ציר פילדלפי נוסף אלמנט חמור של חוסר יכולת ללמוד לקחים.

אנו סבורים שאין לאפשר לאירועים אלה להתברר בתוך צה"ל. גורם נטרלי העוסק בתחום החקירות או בתחום הבקרה חייב לבדוק האירועים, שכן אין אירועים אלה ראויים להבדק רק באמצעות "תחקיר צבאי" אשר אין איש יודע מה קורה בו ומנגד אין שום אפשרות לבחון את הבירור שנעשה באמצעותו. תחקיר מעין זה טוב לתקלה מבצעית ולא מקום שבו יש חשד מעבר ללכאורי כי התוצאה נובעת מהתרשלות. הודעות צה"ל כי הוא "מתחקר האירועים" אינן משכנעות אותנו כיוון שעל פי דין התחקיר הוא חסוי . הציבור אינו יודע ממילא כל פרטי הממצאים אלא מה  שהצבא מודיע לציבור ולא במעט מהמקרים כפי שאנו יודעים, המסקנות אינן מיושמות כנדרש. אין שקיפות בתחקיר ואיש בציבור לא יודע מה נעשה בממצאיו.
 
האירועים:
 
עדכון: (11.5.04 :08:00) אירוע קשה ביותר עם נפגעים בשכונת זייתון בעזה. יש נפגעים מקרב חיילי צה"ל - פרטים ראשוניים..אנו מנועים למסור הידוע לנו בשלב זה.
 
זה עתה הותר לפירסום :(11.5.04 12:20) - בהתפוצצות נגמ"ש צה"ל עמוס בחומרי נפץ כתוצאה ממטען שהופעל, נהרגו 6 חיילים מפלס"ר גבעתי.
 
האסונות הכבדים  בפעילות מבצעית בשכונת זייתון ברצועת עזה, עת מצאו מותם בהתפוצצות הנגמ"ש ששת חיילי פלס"ר גבעתי ז"ל - וכן אסון הנגמ"ש בציר פילדלפי בו נהרגו חמישה חיילים ז"ל בנגמ"ש אחר כפי שפורסמו בתקשורת. השם ינקום דמם. 
 
זה עתה הותר לפירסום:(13.4.04 00:30 ) קצין בדרגת סגן ועוד ארבעה חיילים נהרגו בהתפוצצות הנגמ"ש אמש סמוך לשעה 18:10 בציר פילדלפי. באירוע נפגעו 2 חיילים נוספים, שפציעתם ככל הנראה קלה והועברו לבי"ח סורוקה בב"ש.

אסון נוסף יום אחרי יום (12.4.04 18:28) - פיצוץ ככל הנראה של מטענים בציר פילדלפי באיזור רפיח. יש נפגעים. מדובר במספר כלי רכב משוריינים של צה"ל ובינהם נגמ"ש עם חומרי נפץ אשר התפוצץ . פצועים כבר פונו לבית החולים סורוקה. כוחות גדולים של צה"ל בדרך למקום ומבודדים את הזירה לאיזור סטרילי. כבר עתה נאמר כי מדובר באירוע קשה ביותר ואנו מנועים ליידע אתכם בפרטים נוספים מן הידוע לנו מטעמים מובנים בשלב זה.
אנו מאמצים לליבנו את חיילי ומפקדי צה"ל - ואת חטיבת גבעתי ואת יחידת החבלה הפועלת ברפיח בפרט - בנפול חבריהם. אנו איתכם בשעה קשה זו ובמאמץ לאתר שרידי גופות החברים בכדי להביא כל הנופלים לקבר ישראל. 

עדכון: ככל הנראה טיל ולא מטען פגע בנגמ"ש בציר פילדלפי שנשא כמות גדולה מאוד של חומרי נפץ והביא להתפוצצותו.

לאור שני האירועים, קריאות לפעול בכוח ומן האויר כדי לא לסכן החיילים.
 
עדכון על יום קשה נוסף : (14.4.04 18:00) - שני חיילים מהכוח הסורק אחר שרידי הגופות בציר פילדלפי, נהרגו ברפיח מפגיעת צלפים ושני חיילים נוספים נפצעו פצעים בינוניים והועברו לטיפול במסוק בבי"ח סורוקה.
 
השאלות הקשות : -
 
על אף האירוע בשכונת  זייתון  ובאותה גיזרה של רצועת עזה רק יום קודם, איך זה ששוב חוזר אותו סיוט והפעם ברפיח בציר פילדלפי? הכיצד לא הפנימו מפקדי צה"ל בגזרת רפיח  את שהיה ידוע בבירור בחלוף אך שעות בלבד, בדבר הסכנה המיידית הטמונה בצירוף הקטלני הזה הנובע מהמצאותם בנגמ"ש  אחד של צוות מלא עם כמות אדירה של חומרי נפץ המתניידים בציר כה מסוכן? האם מספרם הרב של הנפגעים היה מחוייב המציאות? הידיעה כי איש בצה"ל לא חשב על כך מקוממת. מדוע לא למדו מחבלני המשטרה? מדוע לא שיפרו המיגון כשידעו שהוא לא מספיק? מדוע לא נשברה השגרה הקבועה? מדוע אין עגלה נגררת לשים בה את חומרי הנפץ ובמרחק בטוח. או מסוק שיעביר חומרי הנפץ במתקן משוריין קשור בכבל מרחוק או אפילו הובלתם בנגמ"ש לא מאוייש המוסע באמצעות שלט כאשר ידוע כי הציר רווי מטענים וצלפים המכירים השגרה?

והאם יש להשאיר התחקיר בידי צה"ל או למנות ועדת חקירה חיצונית שתבטיח שקיפות ?
 
יש ודאי שיאמרו כי זה לא הזמן.  אכן מתינו היקרים עודם מונחים לפנינו. אך בכל זאת זוהי העת. עכשיו ומייד. זוהי החובה כלפי ההורים השכולים וכלפי כל חייל בצה"ל היוצא מחר לפעולה מבצעית. הרי הוכח שדי באיחור של יום להפיק הלקח כדי להוות סיכון. על מנת לוודא שמישהו לומד לקחים ומיישמם לפני קרות אסון נוסף, על מנת שנדע בביטחה כי זה לא יכול לקרות שוב. על אף הצער הרב והכאב הגדול שבלב כולנו, אסור להתכחש לעובדה המצמררת ולפיה - המחבלים היו הראשונים להפיק הלקחים.
לדעתנו: אין להסתפק בבדיקה הצה"לית. מסתמן מחדל חמור ויש למנות גורם חקירתי חיצוני לבדיקת הסוגיות.

 
חסר מיגון אישי? יצאת למשימה באיו"ש או עזה ללא אפוד קרמי?- דווח לנו !   (23/03/2004)
בקרוב מאוד יובא מידע להורי חיילים בדבר מצב המיגון האישי של החיילים הפועלים בשטחי איו"ש וחבל עזה לאור שאלת הורים מודאגים בנושא. כן נבחן באם ננקטו הצעדים הדרושים להבטחת שלום החיילים ובמיוחד עם פירסום דבר תיגבור הכוחות באיזורים אלה בעקבות ההתפתחויות הצפויות לאחר חיסולו של יאסין וההערכות לחגים?. נסקור התייחסות חטיבת דובר צה"ל שבאגף המבצעים לשאלות מהותיות בנושאים אלה ונבחן המצב בשטח ובאם הופקו הלקחים בתחום זה. האם כל חייל מצוייד לפחות באפוד קרמי כמיגון בסיסי ?ומה בגבול הצפון?
 
מאחר ומדובר בנושא הנוגע ישירות לביטחון חיי החיילים אנו פותחים ערוץ מידע "און ליין" מהשטח אלינו 24 שעות ביממה לחיילים באמצעות הודעות sms למספר 054-706160 בנושא זה בנוסף לפניות באמצעות דוא"ל. הפננו שאלות ישירות לדובר צה"ל. השאלות והתגובות תובאנה במלואן. אנו נפעל לבירור כל מחדל שיתגלה בתחום זה לאור חובת צה"ל לשמירת שלום החיילים .אין לך שכפ"צ חסין ירי (קרמי) ואתה משרת באיו"ש או עזה - דווח לנו בדחיפות.
 
עדכון:(3.4.04)-לאחר החג ביקשנו ליזום דיון דחוף בשדולה בכנסת ולזמן גורמי צה"ל להצגת נתונים. כן, ביקשנו ממבקר המדינה לבדוק אם צה"ל מיישם ממצאיו. אנו ממתינים גם לתגובת דוברת צה"ל. עד עתה לא השיבה תשובה ענינית.