כתובתו של עמוד זה באינטרנט:   http://www.hakshev.co.il/item.asp?type=1&NewsID=80

ארכיון כל המקרים

האם רשאי מפקד לחייב חייל לקבל טיפול רפואי רק ביחידתו? (16/2/2004)

פנייה אלינו : שוב בעניני רפואה - מפקד גף באחד מבסיסי חיל האוויר הורה לחייליו שלא לפנות למרפאה צבאית לקבלת טיפול רפואי כשהחייל בחופשה או ביום בו עליו לחזור לבסיס, אלא למרפאה שביחידה בלבד. לטענתו אסור לאיש להעדר ממסדר הבוקר ומי שיתקשר להודיע כי פנה לטיפול רפואי במרפאה אזורית או שמצוי בחופשת מחלה ("ג") שקיבל במרפאה שאינה מרפאת הבסיס, יועמד לדין משמעתי, אף אם בידו אישור מחלה.
נבהיר כבר עתה. מפקד חייב לכבד החלטה רפואית. ובאשר לחייל : בעת צורך רפואי שאינו סובל דיחוי ולא ניתן להמתין לחזרה ליחידה למרפאת הבסיס בו משרת החייל, רשאי חייל לפנות למרפאה איזורית. נבהיר כאן את המצב המשפטי .


אנו מביאים לפניכם ולידיעת החיילים והמפקדים את תמצית ההוראות שבפקודת מטכ"ל 33.1204 : (מתוך אתר אכ"א ). קיימת גם פקודת מטכ"ל 33.0202 הדנה בכיבוד המלצת רופא.
 
מסדר חולים
 
1. כל חייל זכאי לבדיקה רפואית לפי דרישתו, בהקדם, בשירותי הרפואה של הצבא.
 
2. שירותי רפואה בשגרה:
 
 • חייל הזקוק לבדיקה רפואית, ייבדק על ידי חובש היחידה בשעות מסדר חולים, ומחוץ לשעות מסדר חולים על פי תיאום של מפקדיו עם גורמי הרפואה.
 
 • חייל יופנה לבדיקה רפואית ע"י מפקדו או ע"י מי שהוסמך לכך על-ידו, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 24 שעות ממועד פניית החייל.
 
 • כל חייל או חיילת ישאלו טרם בדיקתם אם ברצונם להיבדק בנוכחות חובש/ת ובהעדרם בנוכחות חייל/ת נוספ/ת (בהתאם למין הנבדק) נוהל הטיפול בחיילות מפורט בהוראות קרפ"ר 300.006.
 
 • לאחר הבדיקה הרפואית, יוחזר החייל ליחידתו מצויד בטופס 102 ממולא ע"י קצין רפואה.
 
 • מפקדי החייל חייבים לכבד את המלצות הרופא.
 
 • אם היה למפקד ספק בדבר תוכן ההמלצות שניתנו, היקפן או משמעותן, יפנה, מייד עם קבלת ההמלצות, אל קצין הרפואה שנתן אותן, כדי לקבל הבהרות נוספות. אין בפנייה כאמור כדי לעכב את ביצוע ההמלצות שניתנו.
 
3. הפניה לרופא מומחה:
 
 • הפניה לרופא מומחה ניתנת על ידי רופא היחידה על פי שיקול דעתו.
 
 • על מפקדי החייל לאפשר לו לפנות לבדיקת רופא מומחה במועד שנקבע לו. את תשובת הרופא המומחה יש להחזיר לרופא היחידה לא יאוחר משבועיים מיום קבלת ההפניה.
 
 • המלצת הרופא המומחה אינה מחייבת, אלא אם כן אישר אותה רופא היחידה, למעט המלצה לימי מחלה.
 
4. חופשת מחלה:
 
חופשת מחלה (ימי "ג") הניתנת לחייל, תתבצע ביחידתו, בביתו או במתקן אשפוז צבאי - הכול לפי החלטת הרופא.
 
5. הקלות רפואיות:
 
רופא צבאי מוסמך להורות על הקלות בשירות הנובעות ממצבו הרפואי של החייל (ימי "ב") לתקופת זמן מוגבלת. המלצת רופא מומחה להקלות בשירות אינה בתוקף עד לאישור רופא היחידה.
 
6. רפואת שיניים:
 
חייל זכאי לטיפול שיניים משמר במרפאת שיניים המשרתת את יחידתו. עזרה ראשונה למקרים דחופים תינתן 24 שעות ביממה במרפאות שיניים אזוריות (הקריה, מרפ"א 8281, חר"פ 543). החייל רשאי לקבל טיפול שיניים פרטי על חשבונו, מטעמו ובזמנו הפנוי.
 
7. פציעה במהלך שירות:
 
אם נפצע חייל במהלך שירותו בפציעה העלולה לגרום לו נזק מתמשך, ימלא לו הרופא דוח פציעה (טופס 141). החייל יוודא כי מפקדיו יחתמו על הטופס. החייל ישמור עותק מדוח זה, הואיל והוא עשוי להזדקק לו כדי להגיש תביעה למשרד הביטחון.
 
8. בעיה רפואית דחופה בחופשה או מחוץ ליחידה :
 
 • בהיות החייל בחופשה או בתפקיד מחוץ ליחידתו, עליו לפנות בכל בעיה רפואית דחופה למרפאה האזורית הקרובה (מרפאת קצין העיר -ראה במדור 'טלפונים חשובים' ב"הקשב!" פרטי המרפאות )
 
 • החייל רשאי לפנות לחדר מיון בבית החולים רק במצבי חירום רפואיים דחופים, במצב זה יתבקש החייל לחתום על טופס התחייבות כספית בהגעתו למיון. לאחר שחרורו של החייל מבית החולים, עליו לפנות בהקדם האפשרי לרופא היחידה בצירוף גליון המיון. רופא היחידה יחליט האם פנייה זו עומדת בקריטריונים של "מצב רפואי דחוף". אם הוחלט כי היה זה "מצב רפואי דחוף", יחולו הוצאות המיון על צה"ל. אם לא היה זה "מצב רפואי דחוף" יחולו הוצאות המיון על החייל.
 
9. משקפיים: חייל הזקוק למשקפי ראיה, זכאי לקבל זוג אחד על חשבון צה"ל. עליו לפנות למרפאת היחידה, וממנה יופנה לבדיקת אופטומטריסט לצורך רכישת משקפיים מאחת החנויות המספקות משקפיים לחיילים.(בחלק מן המקרים יופנה חייל קודם לכן למרפאת עיניים צבאית). המשקפיים יונפקו תמורת הטופס ללא תשלום. במידה והחייל יבחר במסגרת אחרת הוא זכאי לקבל זיכוי כספי בסכום קבוע עבור טופס הניפוק ועליו להשלים מכספו את הסכום הנדרש עבור המסגרת אותה בחר.
|

תגובות:
דרושים לעבודה מהבית עם שכר מטורף!!!!
בתחום ההקלדה, כתיבה, הזנת תוכן ונתונים, ניתן להגיע בין 3,200 ש"ח לבין 12,380 ש"ח בחודש!
אין צורך בניסיון לפרטים- 052-4313764 פנו אלינו בוואטספ
(יוסי 7/11/2023)
1.
יש מקרים וחנויות ואני יכול לציין איזה שאתה בא עם טופס הנפקת משקפיים והם לא חשוב מה תרצה, עדין צריך להוסיף סכום מסויים
המקום היחידי שלא ככה זה בחולון רח' סוקולוב 92
ובאמת אחרי המון חנויות.....
(שי .ע. 25/4/2005)
2.
כך ביוק צריכה להראות ולנהוג כל המדינה. יפה מאד.. ויותר
(טורונטו 20/2/2004)
3.
מערכת "הקשב" שוב תודה רבה על האינפורמציה ועל הדאגה לחיילים בהקשר לזכויותהם של חיילי צה"ל
(יוני 16/2/2004)
4.
הוסף תגובה