הדפסה  שלח לחבר  עבור לתגובות  הוסף תגובה
בלעדי: צוות הקשב הוביל ליוזמת הצעת חוק – עצמאות נציב קבילות החיילים ! (12/11/2005)

אנו מפרסמים כאן לראשונה על הצעת חוק שהונחה על שולחן הכנסת ביוזמת צוות הקשב , להביא לעצמאות מוסד נציבות קבילות החיילים. הרקע לכך היא התלות של נציב קבילות החיילים בצה"ל, אף כי לכלל הציבור צה"ל נהג להציג את מוסד הנציבות כ"גוף ניטרלי", כאשר בפועל רק הנציב עצמו לא בא משורות הצבא, אך שאר המשרתים שם הם קצינים וחיילי צה"ל. אנו חשפנו בעבר כי צה"ל אף אחראי על תקציב ותקני המשרתים בנציבות (ראה מאמר 1, מאמר 2). לא בכדי ההסבר להצעת החוק בא ממאמרים פרי יוזמת "הקשב".
 
ייחודה של ההצעה – הצעת חוק השיפוט הצבאי(תיקון-עצמאותו של נציב קבילות החיילים,הבהרת עילות לאי-בירור וכפיפותו לביקורת),התשס"ה-2005 אשר הוגשה לכנסת ע"י חברי הכנסת יגאל יסינוב, רוני בריזון, ויקטור בריילובסקי ורשף חן – היא בכך כי בנוסף לעצמאות מוסד הנציב, יוכל הנציב לברר הסיבות למקרים בהם חיילים נעדרו מן השירות והצידוק להעדרות (ראה לשון החוק בנושא העדרות מהשירות). בנוסף, נאמר בהצעת החוק כי נציב הקבילות וכל אדם אחר בצוותו בעזרתו מבוצע הליך בירור הקבילה – לא יהיה חייל וכן לא יבוא תקציב הנציבות מקופת צה"ל או משרד הביטחון, זאת כדי לאפשר בירור קבילות חיילים באופן שאינו תלוי או מושפע משירותו של בודק הקבילה כחייל בצה"ל. להלן נוסח הצעת החוק ...


הכנסת השש-עשרה
הצעת חוק של חברי הכנסת :    יגאל יאסינוב
                                        רוני בריזון                                                                   
                                        ויקטור בריילובסקי
                                        רשף חן
 
הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון-עצמאותו של נציב קבילות החיילים,הבהרת עילות לאי-בירור וכפיפותו לביקורת), התשס"ה-2005 .
 
 
תיקון               1. בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו -1955 (להלן:החוק העיקרי),בסעיף 548,בסופו יבוא:
סעיף 548
                          "אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע בירור בענינו של קובל החשוד או הנאשם בעבירה לפי
                           סעיף 92 או 94 לחוק".
 
 
תיקון                2. בחוק העיקרי בסעיף 549 בסופו יבוא:
סעיף 549
                          "(4) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע ברור בענינו של קובל החשוד או הנאשם בעבירה לפי
 
                           סעיף 92 או 94 לחוק".
 
 
תיקון                  3. בחוק העיקרי האמור בסעיף 558 יסומן (א), ולאחריו יבוא:
סעיף 558
 
                             "(ב) נציב הקבילות,כל אדם אחר שבעזרתו מבצע נציב הקבילות את תפקידו, וכן כל אדם
 
                                    אחר הנמנה עם צוות נציב הקבילות,לא יהיה חייל:
 
                               (ג) התקציב לפעילות הנציב או כל תמיכה אחרת בעלת ערך כלכלי לא יבואו במישרין מרשויות 
                                    הצבא או ממשרד הביטחון".
 
 
הצעת החוק הובאה לדיון בועדה לעניני צבא וביטחון של לשכת עורכי הדין בישראל ביום 14.11.05 . הוחלט לאמצה ברוב דעות.

עד כאן הצעת החוק. מהי המטרה תשאלו? ובכן, המטרה היא שקיפות על הנעשה, אי תלות ועצמאות אמיתית ומוחלטת , אפשרות לבקר את הנעשה שם ע"י בתי המשפט ואף מבקר המדינה. כל אלה - כדי שלחיילי צה"ל תהיה אוזן קשבת באמת ומישהו שאינו בהכרח חלק מן הגוף המבוקר ישקול שיקולים עניניים ונטולי לחצים בלבד. למוסד הנציב ולו עצמו אין "שיניים" במקרים בהם התברר כי מפקדים נהגו בניגוד לדין, או נהגו שררה או פגעו בזכויות הקובל בשל קבילתו. אולם, אי התלות והשקיפות יקדמו ערכים של חברה נאורה והקפדה על זכויות החייל בגוף היררכי כצה"ל. ואם זה יקרה, תרמנו תרומתנו הצנועה לתקינות המינהל ולתדמית הצבא גם יחד.

תגובות:
Great hammer of Thor, that is powuerflly helpful!
(Melloney 15/9/2011)
1.
כל הכבוד על היוזמה , כולי תיקווה כי הצעת חוק זו תאושר והנציבות לא תהיה מחלקה הקשורה לצה"ל בכל המובנים,מחלקה שאינה עושה מאומה על מנת להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם העוברים על החוק.
(יורם 2/1/2006)
2.
הגיע הזמן שידאגו לזכויות הרמוסות של החיילים
(עודד 10/12/2005)
3.
הצעת חוק חשובה.
המשיכו כך חברים!

(כל הכבוד!!! 13/11/2005)
4.
בזמנו אמרתי לראש אכ"א כי 6 קצינים בכירים שיקרו בנקח"ל.
לפניו היה מונח קלסר עב קרס הכולל את ההיסטוריה שלי.
"לא מצאתי מילה לא אמת בדבריך" , אמר

(חנן ד' וייס, סא"ל מיל',לא קבע 13/11/2005)
5.
Well done, עוקבת אחר עבודתכם הברוכה.
אל נא תרפו!

(כרמלה 13/11/2005)
6.
כל הכבוד רעיון מעולה! סוף סוף קבילות יעשו משהו בצבא ולא סתם יהיו באווירר
(איתי סראג 13/11/2005)
7.
הוסף תגובה