הדפסה  שלח לחבר  עבור לתגובות  הוסף תגובה
בעקבות בג"צ "פילנט" : שינויים בדין המשמעתי – חובות קציני השיפוט ! (4/4/2005)

פסיקת בג"צ בעקבות עתירתו של החייל יוסף פילנט (ראה פרטים) הביאה לידי שינוי בהליכי הדין המשמעתי . הנחיות חדשות ניתנו באמצעות הוראות בכתב אשר הוציא הפרקליט הצבאי הראשי, תא"ל אביחי מנדלבליט (בתמונה) בתחילת החודש שעבר אל כל המפקדים המשמשים כקציני שיפוט. אם קציני השיפוט לא יפעלו לפיה, יביא הדבר לביטול ההליך. מעבר לכך, מפקד שלא יקיים ההנחיות החדשות עובר בעצמו עבירה של אי קיום הוראות מהוראות הצבא.
 
על פי הנחיות אלו, קצין השיפוט חייב לנהל פרוטוקול מלא של ההליך. חובה עליו לנמק החלטתו כיצד ועל פי מה החליט להרשיע חייל. עליו לנמק גם את מידת העונש שהטיל, כאשר עליו לשקול בין היתר חומרת העבירה,נסיבות אישיות,עברו של החייל, ועוד, כפי שנפרט כאן...


החובות החלות על קצין השיפוט שבפניו נדון חייל בדמ"ש – החל מחודש מרץ 2005 -
 
1. עליו לתעד את מהלך הליך הדיון בטופס נפרד (פרוטוקול) מטופס התלונה.
 
2. לאפשר לחייל לעיין בכל חומר החקירה/תלונה ובכל חומר רלוונטי (ראיות, עדויות נגדו וכו') – בטרם התחיל בהליך ובטרם יעיין קצין השיפוט בחומר. כן, רשאי החייל לפני ההליך, להיוועץ עם עורך דין .
 
3. חובה עליו להודיע לחייל על זכותו להביא עדים ולאפשר הבאתם ושמיעתם של עדים. כל העדים הן כנגד והן לטובת החייל, ישמעו בפני החייל בלבד ולחייל זכות לשאול כל אחד מהם שאלות ולחקור אותם על דבריהם (בד"כ את העדים נגדו).
 
4. חובה לציין בפרוטוקול את כל דברי העדים והחייל שנדון.
 
5. אם החליט להרשיע את החייל, עליו לנמק על מה הסתמך - לפרט כל הראיות שהביאו אותו למסקנה זו, כולל ציון לאילו עדים האמין או לא האמין ומדוע.
 
6. אם החליט להרשיע - בטרם יגזור העונש עליו לנמק את העונש שהטיל. בהטלת עונש, עליו לשקול שיקולים כגון חומרת העבירה, נסיבותיו האישיות של החייל, נסיבות אחרות כמו עברו של החייל וכן הלאה.
 
7. עליו להודיע לחייל כי הוא רשאי לערער על ההרשעה וגם על העונש ומהו המועד לערעור.
 
8. לכל חייל שנדון, הזכות לבקש מייד העתק של טופס התלונה (630) ושל הפרוטוקול וטופס הנימוקים. (רצוי מאוד לדרוש אלה מייד בסיום ההליך)
 
 
יש לשים לב : (הערותנו שלנו) -
 
ניתן בערעור לבקש ביטול המשפט היה ולא קויימו הוראות אלו.
 
כמו כן, אם לא תקויים הוראה מהוראות אלו, קרוב לודאי שהמשפט יתבטל ע"י הפרקליטות. בנוסף, קצין השיפוט עובר עבירה של אי קיום הוראה מהוראות הצבא.
 
כן יש לשים לב לכך, כי חייל שהועמד לדין שלא בהתאם להוראות אלו, רשאי להגיש תלונה כנגד קצין השיפוט בדרך שבה הוגשה התלונה נגדו, באמצעות הפרקליטות הצבאית, אשר תהיה חייבת לשקול להעמיד לדין, שכן אי קיומן של הוראות הצבא הינה עבירה וכולם חייבים בה - תהיה ההוראה אשר תהיה וכל המשרתים בצה"ל ללא הבדלי דרגות חייבים לקיימן.
 
על החלטה של הפרקליטות שלא לבטל הליך שהתקיים שלא על פי האמור או שלא לנקוט באמצעים כנגד מי שהעמיד לדין שלא על פי הדין, ניתן לפנות להליך של בג"צ ולטעון טענה של הליך לא חוקי ו/או של אפלייה בשיקולי העמדה לדין במקרה של שיקולים סלקטיביים (לדוגמא : כאשר חייל עומד לדין על אי קיום הוראה ואילו בקצינים נוהגים אחרת) .
 
 
לסיכום :
 
רצוי לשנן את ההוראות החדשות ולדעת אותן במקרה שתועמדו לדין - בתקווה שלא תיזקקו להן.
 
*בתמונה - א. מנדלבליט, תא"ל - הפצ"ר (צילום:דן קינן)

תגובות:
ההנחיות הנ"ל בניגוד להנחיות בכלא. מאיזה סרט נלקח הכתוב ?! שופטי בג,צ אמרו על הפצ"ר לשעבר: "תרם להשתחת המידות בצבא". www.wsoft.co.il
(חנן ד' וייס, סא"ל (במיל') 27/12/2006)
1.
הוסף תגובה